Lid
 Lid usluge mikrofilmovanja i skeniranja

Naše usluge arhiviranja podrazumevaju kompletnu uslugu: preuzimanje dokumentacije, arhivističku pripremu, skeniranje i mikrofilmovanje.

Ono što nas izdvaja na tržištu je naša specijalizacija za mikrofilmovanje velikih formata na koračnim kamerama. 


Vrh


Brze veze


PIROT - Istorijski arhiv u Pirotu počeo je da pravi filmovanu i digitalnu arhivu